Solec Zdrój - Busko Zdrój przez Kików
6.10F 6.40S 7.20S 7.50A 8.55A 10.45F 12.04S 12.40F 13.25A 14.00F 14.45A 17.00F 

Busko Zdrój - Solec Zdrój przez Kików    
6.50F 7.15S 8.25A 9.35F 11.20A 12.00S 13.10F 13.55A 15.30A 16.35F 17.45F

Solec Zdrój - Busko Zdrój przez Stopnice
6.25A 8.15F 10.00A 11.50A 15.50F

Busko Zdrój - Solec Zdrój przez Stopnice 
7.20F 9.20A 11.10F 12.40A 14.45F 

Stopnica - Busko Zdrój 
6.06F 6.37A 6.56F 7.26A 8.20S 8.28F 8.55F 9.20S 9.31A 10.13A 10.46F 11.21A 12.03A 12.30F 13.11A 
14.17F 15.11F 16.03F 16.41F

Busko Zdrój - Stopnica
6.35F 7.20F 7.35A 7.50S 8.10A 8.45S 9.20A 9.45F 10.25A 10.45S 11.10F 11.30F 12.05A 12.40A 13.10F 13.25S 14.05A 14.45F 15.05A 15.45F 17.30F

 Pacanów - Busko Zdrój przez Stopnice        
5.55F 6.40F 7.15A 8.40F 9.20A 10.35F 11.05A 12.15F 13.00A 14.05F 15.00A 16.15F  

Busko Zdrój - Pacanów przez Stopnice
6.35F 7.35A 8.10A 9.45F 10.25A 11.30F 12.05A 13.10F 14.05A 15.05F 15.45F 17.30F S- KURS W DNI NAUKI SZKOLNEJ  F - KURS OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU A - KURS OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY